• dây xích neo

Về chúng tôi

Yangzhou LIG Marine Machinery Co., Ltd. chuyên sản xuất và kinh doanh các bộ phận hàng hải. Các sản phẩm chính là neo, xích neo, phụ kiện, phụ kiện du thuyền, dây thừng và dây buộc container.Chúng tôi có thể cung cấp các chứng chỉ về sản phẩm hàng hải như LR, BV, ABS, NK, KR, RINA, DNV-GL, CCS, v.v.

Đọc thêm